» Thời Gian Làm Việc «

 • Hồ Chí Minh: Sáng 7:30 AM – 11:30 AM Chiều 13:00 PM – 17:00 PM (Thứ Hai – Thứ Sáu).
 • Thứ Bảy làm việc từ 7:30 AM – 11:30 AM buổi chiều nghỉ.
 • Nhân viên khi xin nghỉ phải báo trước cho cấp trên để có thể sắp xếp để hoàn thành đúng tiến độ công việc.
 • Nhân viên nếu xin nghỉ ốm bệnh phải có giấy xác nhận của bệnh viện hoặc bác sĩ.

» Trật Tự Trong Doanh Nghiệp «

 • Nhân viên luôn phải lịch sự và nhã nhặn với đồng nghiệp và khách hàng.
 • Nhân viên không gây mất trật tự và không làm việc riêng trong giờ làm việc ngoài các công việc được giao.
 • Nhân viên phải có tác phong chuyên nghiệp, phong thái trang nhã và trang phục phù hợp với văn phòng.
 • Nhận viên phải có thái độ tích cực và có tinh thân trách nhiệm trong công việc.
 • Điện thoại cá nhân luôn để chế độ im lặng trong thời gian làm việc tránh gây mất tập trung cho đồng nghiệp và khách hàng.

» Bảo Vệ Tài Sản Và Công Nghệ Kinh Doanh Của Công Ty «

 • Nhân viên trọng Công Ty luôn trung thực, thật thà, và có trách nhiệm bảo vệ tài sản của Công Ty.
 • Nhân viên không chia sẻ cách thức làm việc và công nghệ kinh doanh của Công Ty nhằm tránh tăng tính cạnh tranh trọng kinh doanh.
 • Không chia sẻ thông tin của khách hàng dưới bất kỳ hình thức nào.
 • Nhân viện giữ gìn tài sản của mà Công Ty đã giao.

» Nghĩa Vụ Của Doanh Nghiệp Và Người Lao Động «

 • Công Ty có nghĩ vụ thanh toán các khoản lương, bảo hiểm y tể, xã hội theo đúng thỏa thuận giữa người lao dộng và doanh nghiệp theo hợp đồng đã ký kết.
 • Công Ty sẽ thưởng, hoa hồng và những khoản trợ cập không thuộc nghĩa vụ của doanh nghiệp với ngưới lao động.
 • Công ty sẽ không thưởng hoặc hoa hồng cho người lao động nếu đang trọng tình trạng kinh doanh thua lỗ hoặc phá sản.
 • Nếu nhận viên nghỉ việc phải báo trước 2 tháng cho cấp trên và bản giao toàn bộ công việc cho ngưới tiếp nhận.
 • Công ty có quyền sa thải, kỷ luật, đền bù, phạt tiền,… Nếu nhân viên gây hậu quả và thiệt hại nghiêm trọng về kinh tế và tài sản của Công Ty.

» Một Số Quy Định Khách Của Người Lao Động «

 • Nhân viên không được nhận làm thêm việc của công ty khác hoặc nhận dự án riệng tại Công Ty
 • Không cấu kết với người ngoài, nhà thầu hoặc nhà xưởng để đưa dự án của Công Ty ra bên ngoài
 • Không cho thông tin khách hàng cho người khác
 • Không Copy và chia sẻ dữ liệu của Công Ty