thương hiệu Nhà Xinh

Quy Trình Xin Giấy Phép Xây Dựng Quận Thủ Đức (TP. Thủ Đức)

thumbnail xin giay phep xay dung quan thu duc

Như đã biết hiện nay, quận Thủ Đức đã sát nhập vào quận 2, quận 9 để tạo ra TP.Thủ Đức trực thuộc TP.Hồ Chí Minh, vì vậy nhiều chủ đầu tư đang rất quan tâm không biết việc làm hồ sơ và thủ tục xin cấp giấy phép xây dựng tại TP.Thủ Đức có gì khác biệt so với trước hay không? 

Trong bài biết này, Nhà Xinh sẽ chia sẻ thông tin cần thiết về các vấn đề liên quan đến việc xin cấp giấy phép xây dựng quận Thủ Đức tại TP.Thủ Đức.

Tổng Quan Nội Dung

Xin giấy phép xây dựng Quận Thủ Đức (Thành Phố Thủ Đức) cần những thủ tục gì?

Xin cấp phép xây dựng tại Ủy Ban Nhân Dân Quận Thủ Đức ( Thành Phố Thủ Đức)
Xin cấp phép xây dựng tại Ủy Ban Nhân Dân Quận Thủ Đức ( Thành Phố Thủ Đức)

Giấy phép xây dựng nhà quận Thủ Đức (cũ) tại TP.Thủ Đức là văn bản pháp lý được cấp bởi cơ quan nhà nước có thẩm quyền để cho phép chủ đầu tư xây dựng mới, sửa chữa, cải tạo hoặc di dời công trình nhà ở.

Giấy phép xây dựng nhà ở được xem là công cụ để tổ chức thực thi quy hoạch đô thị đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền thông qua, làm căn cứ để xác định xây dựng đúng hay không đúng giấy phép, quy hoạch.

Giấy phép xây dựng gồm:

 • Giấy phép xây dựng mới
 • Giấy phép sửa chữa, cải tạo.
 • Giấy phép di dời công trình.
 • Giấy phép xây dựng công trình có thời hạn.

Nội dung để xin giấy phép xây dựng Quận Thủ Đức (Thành Phố Thủ Đức) đối với hạng mục nhà ở

Nội dung giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ theo đúng quy định bao gồm:

 • Thông tin của chủ đầu tư hoặc chủ nhà.
 • Thông tin của đơn vị đảm nhiệm thiết kế.
 • Xác định vị trí xây dựng của công trình nhà ở.
 • Cốt nền xây dựng công trình.
 • Mật độ xây dựng và hệ số sử dụng đất xây dựng.
 • Thông tin chi tiết về chỉ giới đường đỏ và chỉ giới xây dựng.
 • Màu sắc của công trình (nếu có).
 • Diện tích xây dựng các tầng và tổng diện tích sàn cần xây.
 • Chiều cao của công trình và số tầng.
 • Thông tin chứng minh quyền sử dụng đất do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền đã cấp.
 • Hiệu lực khởi công xây dựng.

Khi nào thì cần phải xin giấy phép xây dựng

 • Công trình xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà ở riêng lẻ quận Thủ Đức (cũ) tạI TP.Thủ Đức.
 • Sửa chữa, cải tạo nhà ở quận Thủ Đức (cũ) tại Thành phố Thủ Đức làm thay đổi kết cấu chịu lực, công năng sử dụng, thay đổi kiến trúc mặt đứng, thay đổi quy mô công trình.

Những trường hợp nào thì được miễn phí phép xây dựng

 • Nhà ở riêng lẻ sở hữu quy mô dưới 07 tầng trong dự án đầu tư xây dựng khu đô thị hoặc dự án xây dựng nhà ở có quy hoạch chi tiết 1/500.
 • Sửa chữa, cải tạo bên trong công trình hoặc sửa chữa, cải tạo bên ngoài công trình không tiếp giáp với đường trong khu đô thị có yêu cầu về quản lý kiến trúc theo quy định của Nhà nước.
 • Sửa chữa, cải tạo công trình nhưng không làm thay đổi công năng sử dụng, không ảnh hưởng đến kết cấu chịu lực của công trình. Phù hợp với quy hoạch xây dựng đã được phê duyệt, đảm bảo đúng yêu cầu về an toàn phòng, chống cháy, nổ và bảo vệ môi trường.

Quy trình các bước xin giấy phép xây dựng tại Quận Thủ Đức (Thành Phố Thủ Đức)

Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ bộ hồ sơ xin cấp giấy phép xây dựng.

Bước 2: Nộp hồ sơ tại chi nhánh cơ quan cấp phép xây dựng thuộc UBND TP. Thủ Đức (Bộ phận một cửa khu vực 3 – số 46 Thống Nhất, Phường Bình Thọ. TP.Thủ Đức hoặc Ủy Ban Nhân Dân Quận 2 nay thuộc Ủy Ban Nhân Dân TP.Thủ Đức)

Bước 3: UBND TP Thủ Đức tiến hành kiểm tra, phê duyệt hồ sơ.

+ Trường hợp hồ sơ hợp lệ: Cơ quan cấp giấy phép xây dựng ghi biên nhận và hẹn ngày khảo sát.

+ Trường hợp hồ sơ không hợp lệ: Cơ quan cấp giấy phép xây dựng hướng dẫn bổ sung cho đầy đủ và thực hiện lại bước 1.

Bước 4: UBND TP.Thủ Đức đóng dấu bản vẽ và tiến hành cấp giấy phép xây dựng.

Trong vòng 15 ngày kể từ ngày cơ quan cấp giấy phép xây dựng nhận đủ hồ sơ hợp lệ, giấy phép xây dựng nhà ở quận Thủ Đức (cũ) tại TP.Thủ Đức được cấp.

Những hồ sơ cần có để xin cấp phép xây dựng mới nhà ở riêng lẻ tại Quận Thủ Đức (Thành Phố Thủ Đức)

Nộp hồ sơ xin phép xây dựng tại quầy của ủy ban Quận Thủ Đức ( Thành Phố Thủ Đức)
Nộp hồ sơ xin phép xây dựng tại quầy của ủy ban Quận Thủ Đức ( Thành Phố Thủ Đức)

Bộ hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng tại TP.Thủ Đức gồm có:

 • Đơn đề nghị cấp phép xây dựng có thời hạn theo mẫu.
 • Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và bản vẽ hiện trạng vị trí công trình.
 • Bản vẽ thiết kế xin phép xây dựng (gồm 2 bộ).
 • Bản kê khai năng lực, kinh nghiệm của tổ chức, cá nhân thực hiện thiết kế. Trường hợp nhà ở riêng lẻ dưới 3 tầng sở hữu diện tích sàn xây dựng nhỏ hơn 250m2, hộ gia đình được phép tự thiết kế và chịu trách nhiệm về độ an toàn của công trình, bao gồm cả các công trình lân cận.
 • Đơn cam kết tháo dỡ công trình của chủ đầu tư khi nhà nước thực hiện quy hoạch.
 • Bản cam kết bảo đảm an toàn cho công trình liền kề trong trường hợp xây dựng nhà ở riêng lẻ có công trình liền kề.
 • Văn bản chấp thuận biện pháp thi công móng của chủ đầu tư và cam kết đảm bảo an toàn cho công trình, bao gồm cả công trình lân cận đối với công trình xây chen có tầng hầm.
 • Văn bản từ ngân hàng trong trường hợp có thế chấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Những hồ sơ cần có để xin cấp phép xây dựng có thời hạn nhà ở riêng lẻ tại Quận Thủ Đức (Thành Phố Thủ Đức)

 • Đơn cấp phép xây dựng nhà ở có thời hạn theo mẫu.
 • Bản sao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định Nhà nước.
 • Bản vẽ thiết kế xin phép xây dựng (gồm 2 bộ).
 • Đơn cam kết phá dỡ công trình của chủ đầu tư khi Nhà nước thực hiện quy hoạch.

Những hồ sơ cần có để xin phép cải tạo nhà ở riêng lẻ tại Quận Thủ Đức (Thành Phố Thủ Đức)

 • Đơn đề nghị cấp phép sửa chữa, cải tạo nhà ở theo mẫu quy định.
 • Bản sao giấy phép xây dựng hoặc giấy chứng minh quyền sở hữu nhà ở do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp.
 • Ảnh chụp hiện trạng công trình và các công trình lân cận trước khi sửa chữa, cải tạo (khổ 10x15cm) 
 • Bản sao bản vẽ hiện trạng của các hạng mục công trình cải tạo, sửa chữa đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt theo quy định có tỷ lệ tương ứng với tỷ lệ của các bản vẽ trong bộ hồ sơ đề nghị cấp phép cải tạo, sửa chữa.
 • Các giấy tờ khác đối với các trường hợp sau đây:
 1. Đối với công trình phải được thẩm định thiết kế theo quy định, cần có báo cáo kết quả thẩm định thiết kế do cơ quan chuyên môn về xây dựng cấp.
 2. Bản cam kết của chủ đầu tư về việc đảm bảo an toàn cho công trình đang xây và các công trình lân cận.
 3. Bản kê khai năng lực, kinh nghiệm hoạt động của tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm thiết kế, kèm với bản sao chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hợp pháp. Đối với trường hợp nhà ở riêng lẻ dưới 3 tầng sở hữu tổng diện tích sàn xây dựng nhỏ hơn 250m2, hộ gia đình được phép tự tổ chức thiết kế và chịu trách nhiệm về độ an toàn của công trình, bao gồm cả công trình lân cận.

Điều chỉnh giấy phép xây dựng tại Quận Thủ Đức (Thành Phố Thủ Đức) thì cần những thủ tục gì?

Trong quá trình xây dựng nhà ở tại TP.Thủ Đức, chủ đầu tư phải đề nghị cấp đơn điều chỉnh giấy phép xây dựng trong trường hợp có điều chỉnh thiết kế làm thay đổi một trong những nội dung sau đây:

 • Thay đổi kiến trúc ngoại thất của công trình đối với công trình thuộc khu đô thị có yêu cầu về quản lý kiến trúc.
 • Thay đổi một trong các yếu tố ảnh hưởng đến kết cấu chịu lực chính của công trình như: vị trí, quy mô, diện tích xây dựng, chiều cao, số tầng của công trình,…
 • Điều chỉnh thiết kế bên trong công trình gây ảnh hưởng đến an toàn, phòng chống cháy, nổ, bảo vệ môi trường.

Hồ sơ xin điều chỉnh giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ cần có những gì?

 • Đơn đề nghị điều chỉnh giấy phép xây dựng đúng mẫu quy định.
 • Bản chính giấy phép xây dựng và bản vẽ xin cấp phép xây dựng đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp.
 • Bản vẽ thiết kế đã điều chỉnh.

Gia hạn giấy phép xây dựng đối với nhà ở riêng lẻ tại Quận Thủ Đức (Thành Phố Thủ Đức) cần thủ tục gì?

Gia hạn giấy phép xây dựng tại ủy ban quận Thủ Đức (Thành Phố Thủ Đức)
Gia hạn giấy phép xây dựng tại ủy ban quận Thủ Đức (Thành Phố Thủ Đức)
 • Chủ đầu tư phải đề nghị gia hạn giấy phép xây dựng trước thời điểm giấy phép xây dựng hết hiệu lực đối với công trình chưa được khởi công.
 • Mỗi giấy phép xây dựng được phép gia hạn tối đa 2 lần và thời gian gia hạn mỗi lần là 12 tháng.
 • Trong trường hợp công trình chưa được khởi công xây dựng mà giấy phép xây dựng đã hết thời gian gia hạn thì chủ đầu tư phải nộp hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng mới.

Hồ sơ đề nghị gia hạn giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ cần có:

 • Đơn đề nghị gia hạn giấy phép xây dựng đúng mẫu quy định.
 • Bản chính giấy phép xây dựng và bản vẽ xin giấy phép xây dựng đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp.

Thủ tục xin cấp lại giấy phép xây dựng tại Quận Thủ Đức (Thành Phố Thủ Đức) đối với nhà ở riêng lẻ

Trong trường hợp giấy phép xây dựng bị rách, nát hoặc bị mất, cơ quan Nhà nước có thẩm quyền sẽ cấp lại bản sao giấy phép xây dựng khi có yêu cầu đề nghị từ cá nhân, tổ chức.

Các hồ sơ cần có để xin cấp lại giấy phép xây dựng

 • Đơn đề nghị cấp lại giấy phép xây dựng đúng mẫu quy định.
 • Bản chính giấy phép xây dựng đã được cấp trong trường hợp bị rách, nát.

Kết luận

Nhìn chung, hồ sơ và thủ tục xin cấp phép xây dựng tại quận Thủ Đức (cũ) thuộc TP.Thủ Đức không khác so với thủ tục xin cấp phép xây dựng tại Quận Thủ Đức cũ, Quận 9 và Quận 2 trước đây.

Hồ sơ xin phép xây dựng quận Thủ Đức (cũ) tại Thành phố Thủ Đức hiện nay bao gồm các thành phần sau:

STT THÀNH PHẦN HỒ SƠ BẢN CHÍNH BẢN SAO Y
1 Đơn đề nghị cấp phép xây dựng/ sửa chữa, cải tạo (theo đúng mẫu quy định) x  
2 Giấy chứng minh quyền sử dụng đất hợp pháp (GCNQSDĐ, v/v)   x
3 Bản vẽ hiện trạng vị trí công trình xây dựng   x
4 Bản vẽ xin cấp phép xây dựng x  
5 Bản kê khai năng lực, kinh nghiệm hoạt động của tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm thiết kế x  
6 Chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng của tổ chức / chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng thiết kế của cá nhân   x
7 Văn bản chấp thuận biện pháp thi công móng của chủ đầu tư trong trường hợp công trình chen ngang có tầng hầm. x  
8 Cam kết tháo dỡ công trình (nếu đất trong khu vực quy hoạch) x  
9 Cam kết đảm bảo an toàn công trình đang xây và công trình liền kề (nếu có nhà liền kề) x  
10 Văn bản đồng ý xây dựng của ngân hàng (nếu đất đang thế chấp) x  
11 Quyết định thu hồi đất kèm bản vẽ thu hồi đất (trong trường hợp đất bị thu hồi 1 phần)   x
12 Giấy phép xây dựng và bản vẽ xin phép xây dựng cũ đã được cấp (đối với nhà ở chưa xây dựng hoặc giấy phép hết thời hạn) x  

Tuy nhiên, hiện nay có khá nhiều khó khăn trong việc cá nhân tự thiết kế xin giấy phép xây dựng. Vì vậy để tiết kiệm thời gian và đảm bảo công trình xây dựng đúng tiến độ, bạn nên tìm nơi chuyên cung cấp dịch vụ xin cấp giấy phép xây dựng quận Thủ Đức (cũ) tại TP.Thủ Đức để được hỗ trợ.

nhà xinh
CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC XÂY DỰNG NHÀ XINH HOTLINE : 0909 452 109 Địa Chỉ: 215 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, HCM Website : www.nhaxinhdesign.com
0909 452 109
Google map Nhà Xinh Về Trang Chủ chat-active-icon ZALO
google map nhà xinh
Google Map

lượt chỉ đường :