Mẫu Hợp Đồng Thi Công Phần Thô Biệt Thự Nhà Xinh

Hợp đồng thi công phần thô biệt thự nhà đẹp là một trong những loại hợp đồng phổ biến thường thấy trong lĩnh vực xây dựng. Qua đó giúp đầu tư có thể dễ nắm được cơ bản về các điều khoản, tính chất và các hạng mục cần thi công, cũng như dễ dàng theo dõi tiến độ công trình. Bản hợp đồng là một trong những loại giấy tờ quan trọng được bên A và bên B sau khi hoàn thành thỏa thuận thống nhất. Để đi sâu hơn về phần chi tiết hợp đồng, chúng ta hãy cùng tham khảo với mẫu hợp đồng đặt chuẩn được thực hiện bởi Nhà Xinh.

Mẫu hợp đồng thi công phần thô biệt thự nhà đẹp là gì?

Dựa trên Khoản 1 Điều 138 của Luật Xây dựng năm 2014 và Khoản 1 Điều 2 theo nghị định số 37/2015/NĐ-CP đã quy định chi tiết về mẫu hợp đồng xây dựng đã đưa ra khái niệm như sau:

“Hợp đồng xây dựng là hợp đồng dân sự được thỏa thuận bằng văn bản giữa bên giao thầu và bên nhận thầu để thực hiện một phần hay toàn bộ công việc trong hoạt động đầu tư xây dựng”.

Đội ngũ thi công khi bắt tay vào xây dựng thì mẫu hợp đồng khi được 2 bên ký kết và công nhận sẽ là bằng chứng để bảo vệ quyền lợi và nghĩa vụ của mỗi bên.

Nguyên tắc ký kết hợp đồng thi công phần thô biệt thự nhà đẹp

  • Ký kết hợp đồng dựa trên nguyên tắc tự nguyện, bình đẳng và hợp tác giữa 2 bên.
  • Hợp đồng không quy phạm pháp luật và đạo đức xã hội.
  • Bản hợp đồng sẽ có hiệu lực ngay khi được đến thời điểm ký kết hoặc một thời điểm cụ thể trên hợp đồng mà cả bên A và bên B đã thống nhất.
  • Hợp đồng phải đảm bảo sẽ thanh toán đủ tiền theo từng giai đoạn mà cả 2 bên đã thống nhất.
  • Bên A và bên B sẽ có nghĩa vụ thực hiện theo đúng những điều khoản, quy định đã nêu trên hợp đồng.

Các hạng mục và chi tiết hợp đồng thi công phần thô biệt thự nhà đẹp

Nhằm mang đến một mẫu biệt thự nhà đẹp với độ bền vững cao và đảm bảo tính chắc chắn của công trình Nhà Xinh sẽ gửi đến bạn về mẫu hợp thi công đạt chuẩn. Với mẫu hợp đồng chi tiết về thi công biệt thự nhà đẹp được thực hiện bởi Nhà Xinh sau:

Mẫu Hợp Đồng Thi Công Phần Thô
Mẫu Hợp Đồng Thi Công Phần Thô
Mẫu Hợp Đồng Thi Công Phần Thô
Mẫu Hợp Đồng Thi Công Phần Thô

Giấy tờ chứng nhận chất liệu thi công phần thô

Kết quả thử nghiệm betong trang 1
Kết quả thử nghiệm betong trang 1
Kết quả thử nghiệm betong trang 2
Kết quả thử nghiệm betong trang 2
Kết quả thử nghiệm thép trang 1
Kết quả thử nghiệm thép trang 1
Kết quả thử nghiệm thép trang 2
Kết quả thử nghiệm thép trang 2

Với những thông tin trên về mẫu hợp đồng thi công biệt thự nhà đẹp tại Nhà Xinh, hy vọng có thể giúp bạn hiểu rõ hơn. Đồng thời, nếu có thắc mắc hoặc có nhu cầu thiết kế thi công biệt thự nhà đẹp vui lòng liên hệ Thiết Kế Nhà Xinh để được hỗ trợ tư vấn tận tình.